Doradztwo zawodowe coraz bardziej potrzebne

Doradztwo zawodowe jeszcze kilka lat temu zdawało się być niepotrzebnym wytworem. Obecnie sposób myślenia o doradcach nie co się zmienia, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników placówek edukacyjnych, którzy pomagają uczniom w obraniu właściwej drogi i dokonaniu teoretycznie najlepszych wyborów.

Kursy zawodowe w Łodzi

szkołaNajlepszym wyborem w dzisiejszych czasach nie zawsze są studia, co często kłóci się z wizja rodziców, którzy zwykle chcą by ich dzieci były magistrami. Jednak magistrów, którzy nie mają pracy w Polsce jest już wystarczająco wielu, dlatego szkoły zaczęły promować inny model. Obecnie często nakłania się uczniów by wybrali technikum czy nawet szkołę zawodową, co zwykle spotyka się z oburzeniem rodziców, jednak warto się zapoznać z zaletami tego rozwiązani i powodami dla których doradcy sugerują takie rozwiązanie. Otóż obecnie na polskim rynku pracy i nie tylko polskim jest duże zapotrzebowanie na fachowców posiadających konkretne kwalifikacji. Najczyściej poszukuje się obecnie takich specjalistów jak elektryk, ślusarz, spawacz. Dlatego młody człowiek posiadając odpowiednie wykształcenie kierunkowe w tym zakresie nie będzie miał większych trudności ze znalezieniem zatrudnienia, w przeciwieństwie do osób po liceum i studiach, którzy często choć mają wysokie kwalifikacje to na tego typu profesjonalistów obecnie nie ma zapotrzebowania, rynek się nimi przesycił. Ponadto fakt, ze doradcy zawodowi, często sugerują wybór szkół zawodowych nie wynika tylko z tego, że na absolwentów takich szkół jest zapotrzebowanie, ale także, przy wspieraniu procesy decyzyjnego ucznia zanim przedstawią mu oni realne i najlepsze dla niego możliwości uwzględniają oni w tym także możliwości, umiejętności i predyspozycje ucznia i na tej podstawie szacują oni w jakich zawodach najlepiej on by się sprawdzał. Osoby, które mimo wszystko zdecydowały się na studia wbrew swoim predyspozycjom po ich zakończeniu często maja duże trudności ze znalezieniem zatrudnienia, co często skutkuje koniecznością przekwalifikowania się.

Szkoły policealne, kursy zawodowe łódź czy nawet szkoły dla dorosłych umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania takich zawodów jak: kucharz, hydraulik, ślusarz, dzięki czemu osoby, które dotąd nie mogły znaleźć zatrudnienia ostatecznie znajdują prace. Dlatego wybierając szkolę warto rozważyć szkoły zawodowe, ponieważ często dają one nie tylko większe szanse na znalezienie zatrudnienia, ale także i są lepiej wynagradzane.

Doradztwo zawodowe coraz bardziej potrzebne
Przewiń na górę