Typowe sygnalizacje pożaru

System alarmowy przeciwpożarowy posiada wiele urządzeń współpracujących w celu wykrycia i ostrzegania osób za pośrednictwem urządzeń wizualnych i dźwiękowych podczas palenia, palenia, tlenku węgla lub innych zagrożeń. Alarmy te mogą być automatycznie włączane za pomocą czujników dymu i czujników ciepła lub mogą być uruchamiane za pomocą ręcznych urządzeń uruchamiających alarm pożarowy, takich jak ręczne przyciski wywoławcze lub poprzez ciągnięcie.

Sygnalizacje pożaru mogą być skomplikowanymi systemami

sygnalizacja pożaruAlarmy dźwiękowe mogą być albo mechanicznymi dzwonkami lub rogami. Mogą one emitować szumy głośnikowe sygnalizujące alarm, a następnie komunikat ewakuacyjny, który ostrzega osoby znajdujące się wewnątrz budynku, aby nie korzystały z wind. Sygnalizatory alarmu pożarowego mogą być ustawione na określone częstotliwości i różne dźwięki, w tym niskie, średnie i wysokie, w zależności od kraju i producenta urządzenia. Większość systemów sygnalizacji pożarowej w Europie brzmi jak syrenka z naprzemiennymi częstotliwościami. Alarmy pożarowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie mogą być ciągłe lub ustawione na różne kody, takie jak Kod 3. Urządzenia alarmu pożarowego mogą być ustawione na różne poziomy głośności. Mniejsze budynki mogą mieć alarm ustawiony na niższą głośność, zaś sygnalizacja pożaru w większych budynkach może mieć alarmy ustawione na wyższy poziom. 

Urządzenia do powiadamiania wykorzystują słyszalne, widzialne, dotykowe, tekstowe lub nawet zapachowe bodźce, aby ostrzegać o konieczności ewakuowania lub podjęcia działań w razie pożaru lub innego zagrożenia. Sygnalizacja ewakuacji mogą składać się z prostych urządzeń, które przekazują niekodowane informacje, lub z urządzeń zakodowanych, które przekazują z góry określony wzorzec sygnałów.

Typowe sygnalizacje pożaru
Przewiń na górę