Wymogi dotyczące przedszkoli – zakupy wyposażenia

wyposażenie przedszkola

Wiadomo, że zajęcia dla najmłodszych muszą być prowadzone w bezpiecznych i z góry określonych warunkach. Warto wiedzieć, że przedszkole przedszkolu nierówne. Zajęcia tego typu prowadzone mogą być również w punktach oraz zespołach przedszkolnych. Każda forma jest inna i obowiązują ja inne wymogi. Wiadomo, że punty oraz zespoły będzie najłatwiej założyć. Dla nich wymagania sanitarne oraz techniczne nie będą zbyt wygórowane.

wyposażenie przedszkolaWarto wiedzieć także, że w zespołach przedszkolnych dzieci mogą brać udział w zajęciach tylko w niektóre dni tygodnia. W przedszkolu nauka odbywa się przez cały dzień. Bez względu na to gdzie będą odbywały się zajęcia dla dzieci to warto wiedzieć, że w lokalu muszą znajdować się dwa wyjścia oraz gaśnica. Lokal musi być zabezpieczony przed pożarem. Oprócz tego budynek, w którym mieści się przedszkole nie może być zbudowany z materiałów, które pomagałyby w rozprzestrzenieniu się ognia.
Przedszkole nie może być również wyposażone w łatwopalne wykładziny podłogowe. Oczywiście taki budynek, zgodnie z prawem musi spełniać wszystkie wymogi, które musi spełniać budynek kategorii ZL II, czyli budynek z przeznaczeniem dla użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Oprócz tego przedszkole może być lokalem, który mieści się na parterze i jest przeznaczony dla 25 osób lub też ma co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz – ale jedno z nich jest oknem, a jedno drzwiami. Oprócz tego w każdym przedszkolu musi się znajdować gaśnica proszkowa. To stałe wyposażenie przedszkoli. Każdy, kto prowadzi przedszkole powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w przedszkolu powinno znajdować się określona ilość miejsca do leżakowania. Sala przeznaczona na pobyt od 3 do 5 dzieci powinna mieć co najmniej 16 metrów kwadratowych. Nie może być mniejsza.

Jeśli dzieci jest więcej niż 5 to wówczas na każde kolejne dziecko będzie przypadało dodatkowe 2 metry. Trzeba o tym pamiętać, gdyż wszystko to jest uregulowane przepisami prawa. Oczywiście każde przedszkole musi posiadać również odpowiednie meble oraz wyposażenie.

Wymogi dotyczące przedszkoli – zakupy wyposażenia
Przewiń na górę